ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ ΤΕΣΤ-ΠΑΠ

Κυτταρολογικές Εξετάσεις / Τεστ Παπ

Το κυτταρολογικό εργαστήριο CytoLab/ΒιοΠαπ προσφέρει γρήγορη υπηρεσία και άμεση διάγνωση των κυτταρολογικών εξετάσεων προς Συνεργάτες και Ιδιώτες:

Αποτελέσματα εντός 2-3 ημερών.

Αποτελέσματα εντός 4-5 ημερών.

Αποτελέσματα εντός 2-3 ημερών.

Aποτελέσματα εντός 2-3 ημερών.

  • Τυποποίηση των στελεχών του Ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (H.P.V) (Μοριακός Βιολόγος).
  • Διάγνωση εξετάσεων κυτταρολογικών υγρών του σώματος (Ούρα, Πτύελα, Βρογχικό έκπλυμα κτλ).
  • Διάγνωση παρακεντήσεων δια λεπτής βελόνης FNA (θυρεοειδής κλπ) .

Αποτελέσματα εντός 3-4 ημερών.

  • Διάγνωση βιοψιών (ξέσματα τραχήλου μήτρας, σπίλοι, κωνοειδής εκτομή τραχήλου κτλ).

Αποτελέσματα εντός 4-5 ημερών.

  • Λήψη, Εκτέλεση & Διάγνωση επιχρισμάτων για ορμονικό έλεγχο και έλεγχος οιστρογονικής δράσης.
Skip to toolbar