ΤΕΣΤ-ΠΑΠ

HALO Breast Pap Test

HALO Breast Pap Test – A risk assesment tool and evaluation of the cells of the milk ducts of the breast before develop into cancer. It is an underrated examination but can help a long way in early detection of Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Τεστ Παπ)

Το Τεστ Παπανικολάου ή «Τεστ Παπ», ήταν αποτελέσματα εργασιών και ερευνών ενός Έλληνα Παθολογοανατόμου – Κυτταρολόγου στην Αμερική, ο οποίος παρατήρησε ότι τα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας δείχνουν στον Κυτταρολόγο που  τα μελετά, αλλοιώσεις που έχουν σχέση με τον καρκίνο, προτού Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παπανικολάου

Ολόκληρος ο κόσμος και η Επιστήμη, οφείλει την ανακάλυψη του Τεστ Παπανικολάου στον Γεώργιο Παπανικολάου, ενός Έλληνα Παθολογοανατόμου – Κυτταρολόγου στην Αμερική. Ο Γεώργιος Παπανικολάου, κατά τη διάρκεια των επιστημονικών του ερευνών, παρατήρησε ότι τα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας δείχνουν Διαβάστε περισσότερα
Skip to toolbar